Bach bloesem remedies

Ontdekt in de jaren 30 van de vorige eeuw door Edward Bach(1886-1936). Edward Bach was o.a. regulier arts en homeopaat. Hij ontdekte de kwaliteiten van bepaalde soorten bloemen een harmonie kunnen brengen in de menselijke geest. De krachten van deze bloemen en planten en de positieve uitwerking om zo negatieve gesteldheden te kunnen deblokkeren. Zijn visie was dat als een mens zichDr. Edward Bach niet gelukkig voelt zich na enige tijd een ziektebeeld kan ontstaan. Als iemand gebukt gaat onder schuldgevoel of overbezorgdheid voor het welzijn van anderen kan men geen “nee” zeggen uit angst voor verlies.

De vele gemoedstoestanden waardoor men niet lekker in zijn vel kan voelen komen voort uit veel verschillende oorzaken. Een gevolg van deze disharmonie is dat aandoeningen zoals eczeem, hoofdpijn, maagpijn, ontstekingen en pijnen onstaan zonder duidelijke oorzaak. Op een later stadium kunnen echte ziektes ontstaan. Door de oorzaak aan te pakken , het gebrek aan levensgeluk, treedt genezing van het lichaam op! Edward Bach heeft 38 Bach Flowers / Bach remedies / Bach bloesems gemaakt welke allen op een specifieke gemoedstoestanden werkzaam zijn. Gemoedstoestanden welke aangepakt kunnen worden zijn bijvoorbeeld zorgen, paniek, irritatie, verdriet en onzekerheid verhelpen. Ook vermoeidheid, pessimisme en ongeduld zijn zo werkelijk te verhelpen.

De methodiek welke Edward Bach ontdekt heeft is een natuurlijke geneeswijze en geschikt voor het hele gezin. Zijn zienswijze was “Behandel de mens en niet zijn ziekte”.

Op zijn zoektocht ondekte Edward Bach zijn Bach bloesem remedies welke gemaakt zijn zowel bomen en planten welke allen een geneeskrachtige werking bevatten. Hij maakte 38 bach bloesem remedies en 1 eerste hulp remedie; genaamd Rescue.

In zijn korte leven heeft Edward Bach geen tijd gehad om een complete methodiek te ontwikkelen maar zag al snel in dat de remedies eenvoudig en voor iedereen toegangeklijk moesten zijn.

Voorbeelden van negatieve stemmingen zijn:
angst en paniek, verdriet, depressie, vermoeidheid, onzekerheid, faalangst, jaloezie, eenzaamheid, ongeduld, zorgen maken, woede, adhd, stress – concentratiestoornis & gedragsproblemen.

Bach Flowers door Edward Bach

Edward Bach heeft in zijn korte leven een begin gemaakt om emoties van mensen in 7 groepen de classificeren, waarschijnlijk is dit gedaan aan de hand van zijn 7 bach nosoden.

I angst
II onzekerheid
III onvoldoende interesse in het hier en nu
IV eenzaamheid
V overgevoeligheid
VI moedeloosheid en wanhoop
VII overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Wat zijn in korte bewoordingen Bach bloesem remedies?
Bach bloesem remedies veranderen negatieve gemoedstoestanden in possitieve eigenschappen. Het zijn 38 remedies gemaakt van bloemen en planten.

Is het wel veilig om Bach Bloesem remedies in te nemen?
Innemen van bach bloesem remedies is veilig en kunnen naast medicijnen gebruikt worden. Bach bloesem remedies zijn trillingen. Het is geen plantenextract maar de trilling verkregen door middel de combinatie van bronwater en zon. Bach bloesem remedies dienen niet ter vervanging van medische behandeling en het is altijd noodzakelijk om uw arts te raadplegen.

Wat bereik je door Bach Bloesems te gebruiken?
Door het gebruik van Bach Bloesems kun je jezelf over bepaalde negatieve gemoedsstemmingen heen tillen, waardoor je in staat bent anders te reageren op situaties en met meer zin in het leven door te gaan.

Hoe ontstaan negatieve gemoedstoestanden?
Door gebeurtenissen zoals stress, traumatische ervaringen en overige ervaringen die door zowel lichaam en geest als negatief worden ervaren..

Hoe uiten deze negatieve gemoedstoestanden?
Deze negatieve gemoedstoestanden kunnen zich uiten in angst, depressie, eenzaamheid, overgevoeligheid, ongeduld, wanhoop, dominant gedrag, geweldadigheid, woede- en wraak-neigingen.

Wat kun je er aan doen?
In acute gevallen kun je zelf heel veel doen. Bij langere gevallen in het raadzaam om naar een goede, gediplomeerde therapeut te gaan welke ook in het bezit is van een HBO Medische Basisvakken opleiding.

Waarom zou je verandering brengen in de situatie?
Je hoeft in het leven niet met een facade te leven. Door het afschillen van de verschillende lagen komt de ware persoon naar boven die je in het begin was.

Kun je dat niet op eigen kracht?
Natuurlijk echter soms heb je een steuntje in de rug nodig om zo bepaalde processen om te keren.

Hoe kunnen bach bloesem remedies hierbij helpen?
Door de negatieve gemoedstoestanden te veranderen in possitieve eigenschappen kan je laagje voor laagje afschillen.

Dosering?
Je kunt de bach bloesem remedies uit een stockbottle (meestal 10ml.) verdunnen door 3 druppels stockbottle te doseren in een 30ml. flesje. Dit flesje vul je net tot aan de versmalling aan met bronwater en een aantal druppel cognac.

Verschillende merken Bach bloesem remedies.
Er zijn sinds de ontdekking van Edward Bach veel verschillende fabrikanten wereldwijd die allemaal Bach bloesem remedies maken; waaronder Nelsons, Ainsworths, Healing Herbs, Deva, La Drome en nog 25 andere!

Hoeveel dien je in te nemen?
4 maal daags 4 druppels

Hoeveel remedies kun je tegelijk nemen?
Volgens de oude methodiek: maximaal 7 bach bloesem remedies in een flesje.
Volgens de methode van Dietmar Kramer: maximaal 30 bach bloesem remedies in een flesje.

Hoe lang dien je bach bloesem remedies te nemen voor resultaat?
Het aantal jaar dat iemand last heeft van negatieve gemoedstoestanden, hetzelfde aantal maanden. Dus 10 jaar negatieve gemoedstoestanden, 10 maanden lang bach bloesem remedies gebruiken. Bij voorkeur onder de vakkundige begeleiding van een gediplomeerd therapeut.

Bach bloesem remedies overzicht

1. Agrimony: geestelijke kwelling, geheim gehouden zorgen, schijnbare opgewektheid, nachtmerries

2. Aspen: vage, niet benoembare angst, ongegronde angst, ongerustheid, angstige voorgevoelens, nachtmerries

3. Beech: onverdraagzaamheid, kritiek, de eeuwige vitters, scherpe humor, cynische kritiek.

4. Centaury: zwakke wil, gemakkelijk te beïnvloeden, gewillig dienen, hoffelijk, meegaand, hulpvaardig, bedplassen.

5. Cerato: onzekerheid, dwaasheid, twijfel aan eigen bekwaamheid, onzelfstandigheid, innerlijke zwakheid.

6. Cherry Plum: vertwijfeling, vrees het verstand te verliezen, onbeheerstheid, tandenknarsen, nagelbijten,
waanvoorstellingen, zielskwellingen, bedplassen.

7. Chetsnut Bud: niets lerend van ondervindingen, herhaling van fouten, onachtzaamheid, concentratiestoornissen,
slecht geheugen, onvermogen aan de eisen van het dagelijkse leven te voldoen.

8. Chicory: ontroerend bezorgd om hun naasten, verlangen dankbaarheid van anderen, eigenliefde, medelijden met zichzelf, angst alleen te zijn, gauw gekwetst in gevoelens.

9. Clematis: dagdromers, bewusteloosheid, onoplettendheid, kleine ongelukjes, niet kunnen concentreren,
wensvoorstellingen.

10. Crab Apple: perfectionisme, overgevoelig voor wanorde, afkeer van lichamelijke als ‘mentale verontreiniging’, voelt zich innerlijk niet schoon, seksuele problemen vanuit het gevoel dat het moreel verkeerd en smerig is , boulimia , idee-fixe.

11. Elm: gevoel tekort te schieten, acute overbelasting door eisen van buitenaf, tijdelijke uitputting, black-outs.

12. Gentian: exogene reactieve depressie, eeuwige pessimisten, twijfel, neerslachtigheid, ontmoediging.

13. Gorse: heeft de moed verloren, diepe wanhoop, verloren vertrouwen, geeft het op en wacht op hulp van buitenaf.

14. Heather: hypochondrie (angst voor ziekten), moeten doorlopend publiek hebben,egocentrisch, bezorgd over zichzelf.

15. Holly: woede, haat, nijd, jaloersheid, achterdocht, het verliezen van zelfbeheersing.

16. Honeysuckle: heimwee, verlangen naar de goede oude tijd, stilstaan bij het verleden, agressie tegen het hier en nu.

17. Hornbeam: geestelijke vermoeidheid, “Maandag-ochtendgevoel”, concentratieproblemen, mentale overbelasting.

18. Impatiens: ongeduld, hectisch, prikkelbaar, uiterste geestelijke gespannenheid, innerlijke dwang

19. Larch: gebrek aan zelfvertrouwen, verwachting te falen, moedeloosheid, examenangst begint al weken voor het examen.

20. Mimulus: angst met bekende oorzaak, gevoelig voor harde geluiden, agressie, koude, conflicten, verlegenheid, overgevoelig, examenangst, angst voor de examinator.

21. Mustard: endogene depressie, diepe neerslachtigheid zonder herkenbare oorzaak, zwaarmoedigheid, somberheid, melancholie, innerlijke leegte.

22. Oak: verantwoordelijke, betrouwbare mensen, geven nooit op, overwerkt zich uit overdreven plichtsgevoel, nemen anderen het werk uit handen, lichamelijke en geestelijke uitputting, het plichtsbesef als alibi voor de roofbouw op de gezondheid.

23. Olive: algehele uitputting, geestelijke vermoeidheid, innerlijke leegte, fysiek en psychisch aan hun eind, chronische overbelasting, reserves aan energie zijn uitgeput, willen maar één ding:slapen.

24. Pine: zelfverwijt, schuldgevoelens, moedeloosheid, constant een slecht geweten, kunnen geen geschenken aanvaarden

25. Red Chestnut: constante angst en zorg om anderen.

26. Rock Rose: schrik, paniek, uiterste vrees, crisissituaties, van schrik verlamd zijn, radeloosheid.

27. Rock Water: hoge idealen, extreme morele opvattingen, idealen, door hun starre voorstellingen van hunleven wordt het leven alleen maar moeilijker, onderdrukking van lustgevoelens

28. Scleranthus: onzekerheid en besluiteloosheid, wisselende stemming, onstandvastigheid, wagen ziekte, zeeziekte, niet kunnen kiezen tussen twee mogelijkheden.

29. Star of Bethlehem: geestelijke shock, lichamelijke shock, trauma, hersenschudding, kwetsbaar.

30. Sweet Chestnut: “de nacht van de ziel”, uiterste geestelijke angst, hopeloosheid, wanhoop, eenzaamheid, volkomen vertwijfeld.

31. Vervain: idealisten, teveel geestdrift, overspanning, gespannenheid, innerlijke onrust, een altijd aanwezig gevoel van stress, perfectionisten, kunnen niet tegen onrechtvaardigheid.

32. Vine: overheersend zijn, eerzucht, onbuigzaamheid, streng, dominant, gevoelsarm, zelfverzekerd.

33. Walnut: overgevoeligheid voor denkbeelden, beïnvloedbaar, verbreken van oude banden, puberteit, climacterium, verhuizing, verandering van beroep, verandering van school, pensionering, midlifecrisis, ‘de bloesem die de doorbraak bewerkt’.

34. Water Violet: trots, gereserveerdheid, zich uit de hoogte gedragen, ‘anderen vinden mij verwaand’, geïsoleerd, eenzaamheid

35. White Chestnut: aanhoudende ongewenste gedachten, discussies in gedachte, gesprekken in gedachten,
‘grammafoonplaat-denken’, doorlopend moe.

36. Wild Oat: ‘burn-out’, innerlijke leegte, geen doel in het leven, onzekerheid, moedeloosheid, ontevredenheid, ’12 ambachten, 13 ongelukken’, met niets blij meer zijn in het leven, vage klachten, die in geen enkel ziektebeeld te passen zijn.

37. Wild Rose: berusting, lusteloosheid, vermoeidheid die met niets weggaat, vermoeidheid, die ‘geen reden heeft’, hebben innerlijke de strijd opgegeven, voelt zich geestelijk leeggezogen, futloos.

38. Willow: haat, verbittering, afgunst, woede, die binnenin blijft smeulen, ‘waaraan heb ik dat verdiend’, slachtoffer van het noodlot.

39. Eerste Hulp Remedies is samengesteld uit:
• Cherry Plum: tegen de angst, uit vertwijfeling de zelfbeheersing te verliezen
• Clematis : tegen het gevoel ‘er niet helemaal bij’ te zijn, bewusteloosheid
• Impatiens : tegen innerlijke spanningsgevoelens en stress
• Rock Rose : tegen acute angst en paniekgevoel
• Star of Bethlehem: tegen schok

© Copyright Bach bloesem remedies